Patina

V případě restaurování, kdy by měla zakázka po dokončení získat určitý odkaz opotřebení, je nutné, aby celek byl v souladu s původním stavem čalounění, s povrchovou úpravou kovů a hlavně laků. Proto se nově vyrobené díly patinují. Ukázku takové práce můžete vidět na vozidle BENZ v Národním Technickém Muzeu v Praze. Restaurování původních sedáků v souladu se zbytky původního i částí nového čalounění a záměrně lehce omšelého laku.

V některých případech je pro patinování vhodný celý nový projekt, který se staví z pár fragmentů dochovaného vozidla. Vytvoření hloubkové koroze, opotřebené mosazi a potrhaných laků podtrhuje dojem, že se může jednat o původní vozidlo.