Dřevo

Dřevěné části karoserie vyrábíme z tvrdého dřeva podle vzoru, již nepoužitelné výdřevy, nebo dle výkresové dokumentace. Chybějící části výdřevy v karoserii jsme schopni vyrobit podle dochovaných plechových dílů. Výdřeva se může postavit celá nová, ale existují projekty a renovace kde se preferuje restaurování a dochování co největšího množství původní výdřevy a tak se například i hlavní sloupky nastavují s novým a pevným dřevem do kterého se již může nalícovat další spoj. Pro zajištění funkčnosti a tuhosti se některé prvky vyřezávají z masivu. Loukotě kol nebo volanty se tvarují po napaření v horké páře. Některé karoserie vyrobené do roku 1914 mohly být vyrobeny celodřevěné z topolových tenkých desek. Takto zhotovené karoserie se pak polepovaly plátnem, které se následně lakovalo. Tímto způsobem vyrobenou karoserii na voze BENZ, kterou si nechal zhotovit v roce 1914 kníže Schwarzenberg v Plzeňské karosárně Brožík a syn jsme restaurovali pro Národní Technické Muzeum.